Error: Během překladu šablony nastala chyba - GOODRESULT(000000004F1F:CACHE)

Kód chyby: 424
Řádek: 0
Zdroj chyby: Microsoft VBScript - chyba při běhu programu
Parametry skriptu: path=specifikace/&action=&page=0&CategorySEOID=goggles
Session ID: 122282547
Popis chyby: Je požadován objekt.
Kod:
html.addLine("^*^")
if p.ebParams("CategoryName").Value <> "" then
html.addLine("^*^
^*^ ")
if object.getValue("Path").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ")
path = ""
html.addLine("^*^ " & MWRes("DOMU") & "^*^ ")
object.getValue("Path").moveLast()
html.addLine("^*^^*^ ")
if p.ebParams("Request.QueryString.quickSearch").Value <> "" then
html.addLine("^*^ » " & p.ebParams("CategoryName").Value & "^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Path").movePrev()
html.addLine("^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Path").Count() - 2
html.addLine("^*^ » " & object.getValue("Path").Item.getValue("Nazev") & "^*^ ")
if i < object.getValue("Path").Count() then
html.addLine("^*^ ")
path = path & object.getValue("Path").Item.getValue("Nazev") & " - "
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Path").movePrev()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
p.ebParams("Page.Title").Value = path & p.ebParams("CategoryName").Value & p.ebParams("Page.Title").Value
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^

" & p.ebParams("CategoryName").Value & "

^*^")
else
html.addLine(" ^*^ ")
p.ebParams("Page.Title").Value = "" & MWRes("VYSLEDKY_VYHLEDAVANI") & " | myWAC"
html.addLine("^*^

Výsledky vyhledávání

^*^")
end if
html.addLine("^*^ ^*^")
if p.ebParams("MsgText").Value <> "" then
html.addLine("
" & p.ebParams("MsgText").Value & "
")
end if
html.addLine("^*^ ^*^")
if p.ebParams("CategoryDescription").Value<> "" and false then
html.addLine("^*^

" & p.ebParams("CategoryDescription").Value & "

^*^")
end if
html.addLine("^*^ ^*^")
if object.getValue("AdvancedFilter").Count() > 0 and p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("^*^
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("AdvancedFilter").Count()
html.addLine("^*^
" & object.getValue("AdvancedFilter").Item.getValue("Nazev") & "
^*^ ")
object.getValue("AdvancedFilter").movenext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ^*^")
if object.getValue("Good").Count() > 0 then
html.addLine("^*^^*^^*^")
if p.ebParams("Session.displayType").Value = "" or p.ebParams("Session.displayType").Value = "table-images" then
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
if false and p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("")
end if
html.addLine("^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Count()
html.addLine("^*^ if object.getValue("Good").isOdd() then
html.addLine(" odd")
end if
html.addLine(""" style=""")
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine("")
end if
html.addLine(""">^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
if false and p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Mena")="EUR" then
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^ ")
elseif object.getValue("Good").Item.getValue("Mena")="PLN" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
elseif object.getValue("Good").Item.getValue("Mena")="HUF" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("")
end if
html.addLine("^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
" & MWRes("NAZEV") & " / " & MWRes("KOD") & "" & MWRes("SKLADEM") & "" & MWRes("MJ") & "" & MWRes("DPH") & "" & MWRes("USR_MOC") & "" & MWRes("CENA") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""" style=""width:40px;height:40px;padding:0;xbackground:#fff;text-align:center;xborder-right:1px solid #ddd;vertical-align:middle""> ^*^^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ if object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie") <> "" then
html.addLine("/img/" & EncodeString("MOFOCZ", "*") & "-" & EncodeString(object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie_File"), "*") & "-aaaa." & object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie_Ext") & "&resize2=40")
else
html.addLine("/images/no-image.gif")
end if
html.addLine("')"">
^*^ ")
else
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("DodavatelKod") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">")
if object.getValue("Good").Item.getValue("SkladovaPolozka") then
html.addLine("" & object.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") & "")
else
html.addLine("-")
end if
html.addLine("
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("Dan") & "%
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21/27.4, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21/6.395, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21/0.0859, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") , 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^
^*^
^*^")
end if
html.addLine("^*^^*^^*^")
if p.ebParams("Session.displayType").Value = "table" then
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
if false and p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("")
end if
html.addLine("^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Count()
html.addLine("^*^ if object.getValue("Good").isOdd() then
html.addLine(" odd")
end if
html.addLine(""" style=""height:20px; line-height:20px;")
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine("")
end if
html.addLine(""">^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ")
if false and p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Mena")="EUR" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
elseif object.getValue("Good").Item.getValue("Mena")="PLN" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
elseif object.getValue("Good").Item.getValue("Mena")="HUF" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("")
end if
html.addLine("^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
" & MWRes("KOD") & "" & MWRes("NAZEV") & "" & MWRes("SKLADEM") & "" & MWRes("MJ") & "" & MWRes("DPH") & "" & MWRes("USR_MOC") & "" & MWRes("CENA") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("Cislo") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">")
if object.getValue("Good").Item.getValue("SkladovaPolozka") then
html.addLine("" & object.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") & "")
else
html.addLine("-")
end if
html.addLine("
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & object.getValue("Good").Item.getValue("Dan") & "%
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21/27.5, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21/6.395, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21/0.0859, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena2")*1.21, 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") , 0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
if object.getValue("Good").isLast() then
html.addLine(" last")
end if
html.addLine(""">^*^ ^*^ ^*^
^*^
^*^
^*^")
end if
html.addLine("^*^ ^*^^*^")
if p.ebParams("Session.displayType").Value = "tiles" then
html.addLine("^*^
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Count()
html.addLine("^*^
if i mod 2 = 0 then
html.addLine("omega")
end if
html.addLine(""">^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Mix").Count() > 0 and false then
html.addLine("^*^ if object.getValue("Good").Item.getValue("Mix").Item.getValue("Parent").Item.getValue("Parameter_Fotografie") <> "" then
html.addLine("/img/" & EncodeString("MOFOCZ", "*") & "-" & EncodeString(object.getValue("Good").Item.getValue("Mix").Item.getValue("Parent").Item.getValue("Parameter_Fotografie_File"), "*") & "-aaaa." & object.getValue("Good").Item.getValue("Mix").Item.getValue("Parent").Item.getValue("Parameter_Fotografie_Ext") & "&resize=160")
else
html.addLine("/images/no-image.gif")
end if
html.addLine("')"">
^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ^*^ if object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie") <> "" then
html.addLine("/img/" & EncodeString("MOFOCZ", "*") & "-" & EncodeString(object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie_File"), "*") & "-aaaa." & object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie_Ext") & "&resize2=160")
else
html.addLine("/images/no-image.gif")
end if
html.addLine("')"">
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
if false then
html.addLine("^*^ NOVINKA^*^ ")
elseif false then
html.addLine("^*^ SLEVA^*^ ")
end if
html.addLine("^*^

" & object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & "

^*^ ")
if p.ebParams("Session.auth").Value then
html.addLine("^*^ ^*^
" & sysutils.Format( object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") ,0) & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
^*^ » DO KOŠÍKU^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^ ")
object.getValue("Good").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^")
end if
html.addLine("^*^^*^
^*^ ")
if cint( p.ebParams("Result.page").Value ) > 1 then i = p.ebParams("Result.page").Value - 1 else i = 1 end if
html.addLine("^*^ předchozí^*^ ")
if cint( p.ebParams("Result.page").Value ) < ceil( p.ebParams("Result.GoodRecordCount").Value / p.ebParams("Result.pageResult").Value ) then i = p.ebParams("Result.page").Value + 1 else i = ceil( p.ebParams("Result.GoodRecordCount").Value / p.ebParams("Result.pageResult").Value ) end if
html.addLine("^*^ následující^*^ ")
for i = 1 to ceil( p.ebParams("Result.GoodRecordCount").Value / p.ebParams("Result.pageResult").Value )
html.addLine("^*^ ")
if (i <= 2) or (i >= p.ebParams("Result.GoodRecordCount").Value / p.ebParams("Result.pageResult").Value - 1 and i <= p.ebParams("Result.GoodRecordCount").Value / p.ebParams("Result.pageResult").Value + 1 ) or (i >= p.ebParams("Result.page").Value - 2 and i <= p.ebParams("Result.page").Value + 2) then
html.addLine("^*^ if p.ebParams("Result.page").Value = cstr(i) or (p.ebParams("Result.page").Value = 1 and i = 1) then
html.addLine("active")
end if
html.addLine(""">" & i & "
^*^ ")
pageDots = true
html.addLine("^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ")
if pageDots then
html.addLine("^*^ ")
pageDots = false
html.addLine("^*^
...
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ^*^
^*^ ^*^
^*^^*^")
else
html.addLine("^*^

" & MWRes("MSG_NEBYLY_NALEZENY_POLOZKY") & "

^*^")
end if
html.addLine("")